Anna Matilda Engberg

Födelsedatum:1891-05-04
Dödsdatum:1969-11-13
Gravsatt:1969-11-22
Ort:Kyrkbyn 12:15
Område: M
Gravnummer:A M 150, 151, 152
A M  150, 151, 152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se