Per Engberg

Födelsedatum:1885-11-14
Dödsdatum:1973-09-11
Gravsatt:1973-11-17
Ort:Kyrkbyn 12:15
Område: M
Gravnummer:A M 150, 151, 152
A M  150, 151, 152

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se