Elsa Kristina Olsson

Födelsedatum:1889-03-30
Dödsdatum:1988-11-27
Gravsatt:1988-12-10
Ort:Bollnäs Förs.
Område: M
Gravnummer:A M 71, 72
A M   71, 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se