Olof Olsson

Födelsedatum:1892-08-04
Dödsdatum:1968-07-12
Gravsatt:1968-07-20
Ort:Långhed 11:11
Område: M
Gravnummer:A M 71, 72
A M   71, 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se