Erik Johan Olsson

Födelsedatum:1904-12-25
Dödsdatum:1978-10-18
Gravsatt:1978-10-28
Ort:Nordanå 5:12
Område: M
Gravnummer:A M 153, 154, 155
A M  153, 154, 155
A M  153, 154, 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se