Viola Kristina Olsson

Födelsedatum:1914-10-28
Dödsdatum:2003-01-06
Gravsatt:2003-01-23
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 153, 154, 155
A M  153, 154, 155
A M  153, 154, 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se