Erik Tore Norling

Födelsedatum:1917-03-05
Dödsdatum:2003-02-16
Gravsatt:2003-04-30
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 212, 213
A M  212, 213

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se