Irma Kristina Norling

Födelsedatum:1923-02-13
Dödsdatum:2010-12-13
Gravsatt:2011-06-09
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 212, 213
A M  212, 213

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se