Gerda Kristina Brodin

Födelsedatum:1917-05-27
Dödsdatum:1990-01-31
Gravsatt:1990-02-09
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 234, 235
A M  234, 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se