Nils-Erik Brodin

Födelsedatum:1938-07-19
Dödsdatum:2021-08-16
Gravsatt:2021-09-09
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 234, 235
A M  234, 235

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se