Gösta Arne Axelsson

Födelsedatum:1920-12-09
Dödsdatum:1998-08-12
Gravsatt:1998-08-21
Ort:Sunnanåker 1:38
Område: M
Gravnummer:A M 138, 139, 140
A M  138, 139, 140
A M  138, 139, 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se