Märta Linnéa Axelsson

Födelsedatum:1914-07-06
Dödsdatum:1969-04-30
Gravsatt:1969-05-10
Ort:Grängsbo 9:3
Område: M
Gravnummer:A M 138, 139, 140
A M  138, 139, 140
A M  138, 139, 140

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se