Jonas Natanael Olsson

Födelsedatum:1910-12-22
Dödsdatum:1977-01-09
Gravsatt:1977-01-15
Ort:Kyrkbyn 25:45
Område: M
Gravnummer:A M 250, 251
A M  250, 251
A M  250, 251

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se