Rut Anna Solfrid Olsson

Födelsedatum:1915-12-12
Dödsdatum:1983-01-11
Gravsatt:1983-01-22
Ort:Alfta Kyrkby 25:45
Område: M
Gravnummer:A M 250, 251
A M  250, 251
A M  250, 251

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se