Karin Andersson

Födelsedatum:1907-02-09
Dödsdatum:1973-12-18
Gravsatt:1973-12-22
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 23, 24
A M   23, 24
A M   23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se