Olof Andersson

Födelsedatum:1902-10-19
Dödsdatum:1967-10-03
Gravsatt:1967-10-14
Ort:Alfta
Område: M
Gravnummer:A M 23, 24
A M   23, 24
A M   23, 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se