Karl Hilding Andersson

Födelsedatum:1914-02-19
Dödsdatum:1966-09-22
Gravsatt:1966-10-02
Ort:Borgsjö
Område: M
Gravnummer:A M 69, 70
A M   69, 70

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se