Olga Henrietta Blomberg-Andersson

Födelsedatum:1909-08-10
Dödsdatum:1996-05-10
Gravsatt:1996-07-19
Ort:Alfta Kyrkby 28:100
Område: M
Gravnummer:A M 69, 70
A M   69, 70

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se