Katrin (Katarina) Olsson

Födelsedatum:1903-07-16
Dödsdatum:1982-11-10
Gravsatt:1982-11-20
Ort:Långhed 3:8
Område: M
Gravnummer:A M 132, 133, 134
A M  132, 133, 134
A M  132, 133, 134

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se