Kurt Roland Olsson

Födelsedatum:1947-08-06
Dödsdatum:1968-06-16
Gravsatt:1968-06-21
Ort:Långhed 6:2
Område: M
Gravnummer:A M 132, 133, 134
A M  132, 133, 134
A M  132, 133, 134

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se