Anna Matilda Ehn

Födelsedatum:1912-01-26
Dödsdatum:1978-12-30
Gravsatt:1979-03-17
Ort:Bollnäs
Område: U
Gravnummer:A U 19
A U   19
A U   19
A U   19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se