Karl Lennart Ehn

Födelsedatum:1909-05-15
Dödsdatum:1991-10-02
Gravsatt:1991-11-23
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 19
A U   19
A U   19
A U   19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se