Hans Andreas Edvall

Födelsedatum:1896-01-13
Dödsdatum:1979-05-03
Gravsatt:1979-08-10
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 20
A U   20
A U   20
A U   20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se