Hedvig Edvall

Födelsedatum:1893-05-19
Dödsdatum:1980-11-22
Gravsatt:1981-05-22
Ort:Alfta
Område: U
Gravnummer:A U 20
A U   20
A U   20
A U   20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Alfta kyrkogårdar

Johannesgården, V. Kyrkog.9
822 22 Alfta

0271-104 19

alfta-ovanaker.kyrkogard@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

Alfta kyrkogård

Johannesgården - Alfta
821 22 Alfta

alfta.forsamling@svenskakyrkan.se