Anders Erik Johansson

Födelsedatum:1907-02-24
Dödsdatum:1996-06-06
Område: A
Gravnummer:2 A 70-71

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta