Anna Ellen Maria Johansson

Födelsedatum:1911-03-28
Dödsdatum:2011-05-10
Ort:Lekaryd
Område: A
Gravnummer:2 A 70-71

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta