Anders Gustaf Johansson

Födelsedatum:1856-11-19
Dödsdatum:1918-02-15
Område: A
Gravnummer:2 A 94-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta