Ida Kristina Johansson

Födelsedatum:1872-12-20
Dödsdatum:1956-04-26
Område: A
Gravnummer:2 A 94-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta