Anna Sofia Elisabet Johansson

Födelsedatum:1878-08-06
Dödsdatum:1960-11-07
Område: A
Gravnummer:2 A 99-100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta