Carl Otto Johansson

Födelsedatum:1872-12-13
Dödsdatum:1928-06-05
Område: A
Gravnummer:2 A 99-100

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta