Bror Artur Natanael Johnsson

Födelsedatum:1901-12-22
Dödsdatum:1930-08-08
Område: A
Gravnummer:2 A 104-106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta