Sven Johnsson

Födelsedatum:1861-11-01
Dödsdatum:1941-05-07
Område: A
Gravnummer:2 A 104-106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta