Ellen Linnéa Laag

Födelsedatum:1911-09-28
Dödsdatum:1994-06-05
Område: A
Gravnummer:2 A 25-28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta