Kristina Jönsson

Födelsedatum:1869-08-13
Dödsdatum:1932-05-23
Område: A
Gravnummer:2 A 25-28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta