Knut Bernhard Vilhelm Aaby-Ericsson

Födelsedatum:1915-02-03
Dödsdatum:1989-03-19
Område: A
Gravnummer:2 A 1-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta