Ragnar Bernhard Aaby-Ericsson

Födelsedatum:1887-12-03
Dödsdatum:1954-05-30
Område: A
Gravnummer:2 A 1-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta