Sven August Johansson

Födelsedatum:1852-02-21
Dödsdatum:1938-05-01
Område: A
Gravnummer:2 A 102-103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta