Vira Katarina Rosalina Johansson

Födelsedatum:1860-04-01
Dödsdatum:1928-07-22
Område: A
Gravnummer:2 A 102-103

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta