Hans Gotthard Nilsson

Födelsedatum:1913-04-12
Dödsdatum:1998-12-07
Område: G
Gravnummer:2 G 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta