Inga Beata Nilsson

Födelsedatum:1917-02-12
Dödsdatum:2001-12-30
Område: G
Gravnummer:2 G 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta