Berta Evelina Andersson

Födelsedatum:1920-04-10
Dödsdatum:2017-07-11
Gravnummer:1 A2 30-31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta