Ernst David Folke Andersson

Födelsedatum:1916-03-02
Dödsdatum:1974-07-06
Gravnummer:1 A2 30-31

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta