Erik Valfrid Arvidsson

Födelsedatum:1909-01-10
Dödsdatum:1975-08-12
Gravnummer:1 A2 52-53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta