Nanny Linnéa Arvidsson

Födelsedatum:1913-07-04
Dödsdatum:1998-09-17
Gravnummer:1 A2 52-53

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta