Johan Edvin Arvidsson

Födelsedatum:1892-01-05
Dödsdatum:1975-09-24
Gravnummer:1 A2 160-161

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta