Selma Linnéa Arvidsson

Födelsedatum:1899-10-06
Dödsdatum:1978-09-03
Gravnummer:1 A2 160-161

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta