Knut Paul Birger Berglund

Födelsedatum:1918-05-29
Dödsdatum:1975-02-07
Gravnummer:1 A2 83-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta