Sigrid Margareta Berglund

Födelsedatum:1918-12-06
Dödsdatum:2011-01-11
Ort:Karlskrona
Gravnummer:1 A2 83-84

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta