Etel Adela Elisabet Blomberg

Födelsedatum:1937-04-08
Dödsdatum:2012-12-10
Gravnummer:1 AL 37-38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta