Oskar Bertil Lennart Blomberg

Födelsedatum:1924-02-02
Dödsdatum:2012-01-29
Gravnummer:1 AL 37-38

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta